Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC HÙNG PHÁT

Địa chỉ:        Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Điện thoại:    0912.10.8683/ 0988.321.456

Email:          hungphatnd18@gmail.com